Przejdź do treści
Opinie sądowe z zakresu Wyceny przedsiębiorstw

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Opinia biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw to proces pozwalający poznać wartość firmy nie tylko w odniesieniu do aktywów spółki, ale biorąc pod uwagę całość przedsięwzięcia i koszt jego budowy a także wartość obrotową. Wycena przedsiębiorstw w zależności od celu wyceny może być wykonywana różnymi metodami: 

– zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

– porównawcza modeli opcyjnych, 

– metody dochodowe, 

– inne. 

Wybór konkretnej metody zależy od celu, dla którego wykonuje się wycenę.

Ekspertyza biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to proces pozwalający poznać wartość firmy nie tylko w odniesieniu do aktywów spółki, ale biorąc pod uwagę całość przedsięwzięcia i koszt jego budowy, a także wartość obrotową. Wycena przedsiębiorstw w zależności od celu wyceny może być wykonywana różnymi metodami:
– zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
– porównawcza;
– modeli opcyjnych
– metody dochodowe
– inne.