Opinie sądowe z Zakresu upadłości przedsiębiorstw

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Opinie sądowe
z zakresu upadłości przedsiębiorstw

opinia biegłego sądowego z zakresu upadłości przedsiębiorstwa

Opnie sądowe biegłych sądowych oceniające, czy upadłość przedsiębiorstwa została spowodowana naturalną koleją rzeczy, a także czy nie doszło do zaniedbań po stronie zarządu przedsiębiorstwa to jeden z obszarów, w których się specjalizujemy.

Nasze doświadczenie pozwala nam na szerokie podejście do tematyki upadłości przedsiębiorstw.

Opinie sądowe pisane przez biegłych naszego Instytutu to gwarancja profesjonalizmu, terminowości i rzetelności.