Przejdź do treści

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Biegli Sądowi z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw, upadłości, ekonomii i górnictwa

Specjalizujemy się
w poniższych obszarach

Opinie z zakresu rachunkowości

Opinie biegłych sądowych oceniające czy rachunkowość podmiotu była prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Opinie z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Opinie biegłych sądowych oceniające czy wycena przedsiębiorstwa została przeprowadzona w sposób rzetelny oraz czy wycena przedsiębiorstwa odzwierciedla stan rzeczywisty.

Opinie z zakresu upadłości przedsiębiorstw

Opnie biegłych sądowych oceniające czy upadłość przedsiębiorstwa została spowodowana naturalną koleją rzeczy, a także czy nie doszło do zaniedbań po stronie zarządu przedsiębiorstwa.

Opinie z zakresu ekonomii


Opinie biegłych sądowych z zakresu szeroko-rozumianej tematyki ekonomii.

Opinie z zakresu górnictwa


Opinie biegłych sądowych z zakresu górnictwa.

Opinie z zakresu wyceny nieruchomości

Opinie biegłych sądowych oceniające rzetelność przeprowadzonej wyceny nieruchomości, a także deklarowanej przez właściciela wartości nieruchomości.

Opinie sądowe
z zakresu rachunkowości

Opinie biegłych sądowych oceniające czy rachunkowość podmiotu była prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

biegły sądowy z zakresu rachunkowości i księgowości
biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Opinie sądowe
z zakresu wyceny
przedsiębiorstw

Opinie biegłych sądowych oceniające, czy wycena przedsiębiorstwa została przeprowadzona w sposób rzetelny oraz czy wycena przedsiębiorstwa
odzwierciedla stan rzeczywisty.

Opinie sądowe z zakresu upadłości przedsiębiorstw

Opinie biegłych sądowych oceniające, czy upadłość przedsiębiorstwa została spowodowana naturalną koleją rzeczy, a także czy nie doszło do zaniedbań po stronie zarządu przedsiębiorstwa

biegły sądowy z zakresu upadłości przedsiębiorstw
biegły sądowy z zakresu ekonomii

Opinie sądowe
z zakresu ekonomii

Opinie biegłych sądowych z zakresu szeroko-rozumianej tematyki ekonomii.

Opinie sądowe
z zakresu górnictwa

Opinie sądowe z zakresu górnictwa.

biegły sądowy z zakresu górnictwa opinie sądowe
biegły sądowy wycena nieruchomości

Opinie sądowe
z wyceny nieruchomości

Opinie biegłych sądowych oceniające rzetelność przeprowadzonej wyceny nieruchomości, a także deklarowanej przez właściciela wartości nieruchomości.

Biegłych
0
Lat doświadczenia
0
Napisanych opinii
0