Przejdź do treści
Opinie sądowe z Zakresu wyceny nieruchomości

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Biegły sądowy
z zakresu wyceny nieruchomości

Opinie sądowe z zakresu wyceny nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami napisanie opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości to proces w którym dokonuje się: 

określenie wartości rynkowej nieruchomości
określenie wartości odtworzeniowej nieruchomości
ustalenie wartości katastralnej nieruchomości

Wyceny nieruchomości dokonuje posiadający uprawnienia państwowe rzeczoznawca majątkowy w podejściu: porównawczym, dochodowym, kosztowym, mieszanym.