Opinie sądowe z Zakresu wyceny nieruchomości

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Opinie sądowe
z zakresu wyceny nieruchomości

biegły sądowy wycena nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest to proces w którym dokonuje się: 

– określenia wartości rynkowej nieruchomości, 
– określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości, 
– ustalenia wartości katastralnej nieruchomości. 

Wyceny nieruchomości dokonuje posiadający uprawnienia państwowe rzeczoznawca majątkowy w podejściu: porównawczym, dochodowym, kosztowym, mieszanym.