Przejdź do treści
Biegli sądowi

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

lawyers-demo-18

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją.

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określany bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi.

wycena opinii sądowej z zakresu ekonomii i rachunkowości
opinie biegłych do spraw rachunkowości wyceny przedsiębiorstw i ekonomii

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym.

Misja Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych i solidnych opinii w sprawach gospodarczych na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
a także na zlecenia osób prywatnych i firm. 

Iustitia et Scientia – Sprawiedliwość i Nauka

Co wyróżnia biegłych sądowych
Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych?

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją.

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określany bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi.

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym.

Nasze doświadczenie

Doświadczenie Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych
w pisaniu opinii

Prowadząc Instytut Ekspertyz Ekonomicznych wyspecjalizowaliśmy się w pisaniu opinii sądowych z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw, upadłości, górnictwa i ekonomii.

RACHUNKOWOŚĆ
UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
EKONOMIA
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
GÓRNICTWO

Czym się zajmujemy?

Instytut jako Instytucja Specjalistyczna wydaje opinie w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawu gospodarczemu, rachunkowości, podatkom, a także prawu pracy. 

Na zlecenie instytucji wymiaru sprawiedliwości wykonujemy kompleksowe opracowania i odpowiadamy na pytania jako biegły sądowy. Wykonujemy także opinie prywatne do rozliczeń pomiędzy wspólnikami lub w sporach pracowniczych. 

Wszelkie opinie wydawane są przez osoby z olbrzymim doświadczeniem i zawsze potwierdzane i aprobowane przez osobę posiadającą wpis na listę biegłych sądowych. 

Często z uwagi na bardzo obszerną dokumentację procesową do badania dokumentacji i operacji finansowych wymagany jest zespół ludzi, a nie pojedynczy biegły. 

Dysponujemy możliwością skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania do księgowości śledczej w przypadku dostarczenia danych do badań w formie elektronicznej np. bazy danych SQL, tabele MS Excel itp., których przeszukanie metodami tradycyjnymi byłoby bardzo pracochłonne, a w przypadku jednoosobowych biegłych praktycznie niemożliwe.

Nasz Zespół

Współpracujemy także z niezależnymi biegłymi i ekspertami, których nazwisk jednak nie ujawniamy z uwagi na specyfikę branży. 

Są to osoby o wieloletnim doświadczeniu ze stopniami naukowymi z zakresu ekonomii, biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz doświadczeni wieloletni branżowcy np. główni księgowi spółdzielni, kierownicy instytucji państwowych np. ZUS. 

Jesteśmy w stanie w/w kadrą wykonać każdą opinię z zakresu ekonomii, wyceny przedsiębiorstw, górnictwa, rachunkowości i upadłości przedsiębiorstw na bardzo wysokim poziomie.