Aktualności WARIDO

Przeglądasz: Lipiec 2014

Poprawność zawarcia umowy »

21 lipca 2014

W połowie lipca Instytut opracował opinię dotyczącą poprawności zawarcia umowy zbycia i odkupienia udziałów. Zdaniem Biegłego było między innymi stwierdzenie czy podpisanie umowy było niekorzystne dla spółki, czy na poczet realizacji umowy powinna zostać zawiązana rezerwa, jaki sens ekonomiczny miała sprzedaż wierzytelności i czy istniało podejrzenie o zawarcie umowy dla pozoru. Pomimo zawiłości wielkiej szczegółowości opinia została wydana zgodnie z ustalonym terminem.

Więcej »

Opinia dotycząca działalności i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej »

16 lipca 2014

W lipcu Instytut zajmował się przygotowaniem opinii, która dotyczyła Spółdzielni Mieszkaniowej. Opinia była szeroka i wielowątkowa. Zadaniem Biegłego było ustalenie jaki był podział kompetencji, zakres uprawnień i odpowiedzialności
członków Zarządu Spółdzielni oraz poszczególnych stanowisk w komórkach organizacyjnych Spółdzielni. Oprócz tego Biegły dokonał ogólnej oceny wyników działalności Spółdzielni, sporządził zestawienie wyników oraz stanu zadłużenia ze wskazaniem na konkretny okres. Dokonano oceny prawidłowości windykacji należności czynszowych, prawidłowości rozliczenia inwestycji i dokonano oceny
terminowości regulowania zobowiązań. Ustalono również czy wystąpił problem nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi spółdzielni wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości. W dalszej
części opinii Biegły dokonał analizy prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzonych sprawozdań finansowych za określony okres.

Więcej »

Aktualności Instytutu

  • 3 grudnia 2015
  • 24 września 2015
  • 8 sierpnia 2015

Dane kontaktowe

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.
ul. Korfantego 51/53,
Katowice 40-127
biuro@iee.katowice.pl

Co nas wyróżnia?

Zespół Ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją.

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określany bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi.

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym.

Zapisz się do newslettera

Podaj nam swój adres e-mail jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami w oferowanych przez nas szkoleniach i usługach.


Fatal error: Class 'WYSIJA_NL_Widget' not found in /home/users/warido/public_html/iee.katowice.pl/wp-content/themes/wp-warido/sidebar.php on line 90