Aktualności WARIDO

Przeglądasz: Czerwiec 2014

Czy wystąpiło poświadczenie nieprawdy przez rzeczoznawcę majątkowego »

23 czerwca 2014

To była jedna z trudniejszych opinii jaką Instytut do tej pory realizował, gdyż już wcześniej powstały dwie sprzeczne opinie w tej sprawie. Biegły musiał poddać wnikliwej analizie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ustalić czy nastąpiło wyrządzenie szkody majątkowej przez Syndyka masy upadłościowej. Biegły musiał odpowiedzieć na wiele pytań. Musiał stwierdzić w jaki sposób wybór założeń do wyceny, likwidacja przedsiębiorstwa czy kontynuacja działalności mogła wpłynąć na wynik końcowy wyceny Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Następnie odpowiedział na pytanie czy pominięcie składników niematerialnych i prawnych w wycenie Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa upadłego mogło
znacząco wpłynąć na ostateczne oszacowanie wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz czy w przypadku Zorganizowanych Części przedsiębiorstwa. Biegły mógł dopuścić się wyceny poszczególnych składników i je zsumować. To tylko parę zagadnień z długiej listy pytań, które musiały zostać poddane wnikliwej analizie Biegłego.

Więcej »

Upadłość klubu sportowego »

18 czerwca 2014

W czerwcu Instytut sporządził opinię dotyczącą kondycji majątkowej i finansowej klubu sportowego, gdzie najistotniejszą kwestią do zbadania było to czy na konkretną datę określoną w postanowieniu zaistniały podstawy do złożenia wniosku o upadłość klubu.
W związku z brakiem definicji ustawowej trwałości zaprzestania zobowiązania biegły zastosował
metodologię opartą o własne doświadczenia zawodowe i zbadał finanse przedsiębiorstwa trzy kwartały przed datą, którą poddał ocenie. Po wnikliwej analizie w subiektywnej opinii biegłego Zarząd klubu na bieżąco nie regulował zobowiązań, a wartość zobowiązań przewyższała majątek klubu, w związku z tym data wyznaczona w postanowieniu była datą, w której istniały przesłanki o zgłoszenie upadłości.

Więcej »

Aktualności Instytutu

  • 3 grudnia 2015
  • 24 września 2015
  • 8 sierpnia 2015

Dane kontaktowe

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.
ul. Korfantego 51/53,
Katowice 40-127
biuro@iee.katowice.pl

Co nas wyróżnia?

Zespół Ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją.

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określany bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi.

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym.

Zapisz się do newslettera

Podaj nam swój adres e-mail jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami w oferowanych przez nas szkoleniach i usługach.


Fatal error: Class 'WYSIJA_NL_Widget' not found in /home/users/warido/public_html/iee.katowice.pl/wp-content/themes/wp-warido/sidebar.php on line 90